10.000-liter crude oil refinery manufacturing

Yayınlanma Tarihi: 14-02-2021 13:40:57 | İlan Sahibi: ismail ismail | ŞEHİR: Gaziantep | ADRES: sanayi sitesi.14.cadde.gaziantep |

Makina fiyatımız semboliktir fiyat makina kapasitesine göre guncel olarak verilecektir.
Our machine price is symbolic. The price will be updated according to the machine capacity.

Petrol rafinerilerinin ana ürünleri
HAM PETROL RAFİNERİ MAKİNALARI NET ÇALIŞIRI MİNİMUM,
50 LİTRE DEN BAŞLAR 1.000.000 LİTREYE KADAR İMALATI YAPILMAKTADIR

CRUDE OIL REFINERY MACHINES NET OPERATION MINIMUM,
BEGINNING FROM 50 LITERS TO 1.000,000 LITERS.


Kalkanlar Rafineri Geri Dönüşüm Makina San.
Petrol rafinerilerinin ana ürünleri
Petrokimyasal ürünler (plastik gibi), asfalt, mazot, fuel oil, benzin, gaz yağı, LPG, parafin, katran.
Asfalt
Stabilize, viskoz (az akışkan, lizüci) halden katı hale kadar değişkenlik gösteren siyah ve kahverengi organik bir maddedir. Esas olarak bir hidrokarbon olan asfaltın, kimyasal bileşimi oldukça karışık ve değişken olup, petrolün destilasyonundan veya tabii yataklardan elde edilir. Bugün yaygın olarak kullanılan asfalt, petrolün rafinasyonundan elde edilen yan üründür. Maden kömürünün damıtılması esnasında elde edilen siyah madde zifttir.
Mazot
Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir. Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.
Fueloil
Fueloil, koyu renkte, az akışkan bir petrol ürünüdür. Elektrik, ısı ya da buhar sistemlerinde kullanılabilen Fueloil, her türlü endüstriyel fabrika, tesis ve binalarda tercih edilmektedir. Kolay pompalanır, yanar ve tasarruf sağlar.
Benzin
150 °C’a kadar ham benzin,
150-250 °C’a kadar kerosen, jet yakıtı,
250-350 °C’a kadar dizel yakıtı,
350 °C’dan sonra da ağır yağlar elde edilir.
Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120’den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4’den 12’ye kadar karbon ihtiva ederler.
Gaz yağı
Gaz yağı ya da taş yağı, rafinerilerde benzinden sonra alınan bir üründür. Önceleri sadece aydınlatma amacıyla kullanılırken sonradan ısıtma, soğutma, traktör yakıtı ve jet yakıtı olarak kullanılmaya da başlanmıştır. Kerosen adıyla jet yakıtı olarak kullanılır.
LPG
LPG, yani Sıvılaştırılmış Petrol Gazı, ham petrolün rafinerilerde damıtılması sırasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazın ayrıştırılması ile elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan, renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır. Ülkemizde kullanılan LPG’nin bileşimi genelde % 70 bütan, % 30 propan’dır. Bir litre LPG gazlaştığında, normal şartlarda yaklaşık 250 litre gaz hacmine ulaşır. LPG doğal gaz gibi uçucu olmayıp, dibe çöker.
Parafin
Parafin mumu, petrolden elde edilen renksiz, kokusuz bir mum çeşididir. Petrolün bir yan ürünüdür. Ham petrolün rafinasyonunda yan ürün olarak elde edilen yağlı parafin önce sıcakta eritilir, sonra da soğutularak yalnız parafinin donması sağlanır ve donan posa şeklindeki parafin yağlı kısımlarından süzülerek ayrılır. Erime noktası yüksek olan parafin mumu çoğunlukla 26-30 karbonlu alkanlardır.
Katran
Katran, organik maddenin yıkıcı damıtımından elde edilen akışmaz siyah bir sıvıdır. Katranın çoğu kok üretiminin bir yan ürünü olarak kömürden elde edilir, ancak aynı zamanda petrolden, servi, ardıç gibi bazı ağaçların gövdelerinde özsulardan da elde edilmektedir. Katran ve zift bazen birbirinin yerine kullanılabilmektedir; ancak zift daha katıdır.

Main products of oil refineries
CRUDE OIL REFINERY MACHINES NET OPERATION MINIMUM,
IT IS MANUFACTURED FROM 50 LITERS UP TO 1.000.000 LITERS

CRUDE OIL REFINERY MACHINES NET OPERATION MINIMUM,
IT BEGINS FROM 50 LITERS TO 1,000,000 LITERS.


Kalkanlar Rafineri Recycling Makina San.
Main products of oil refineries
Petrochemical products (such as plastic), asphalt, diesel oil, fuel oil, gasoline, kerosene, LPG, paraffin, tar.
Asphalt
It is a black and brown organic substance ranging from stabilized, viscous (less fluid, lysing) to solid. The chemical composition of asphalt, which is essentially a hydrocarbon, is mixed and variable, obtained from the distillation of petroleum or naturally supplied. Asphalt, which is widely used today, is the product obtained from the refining of petroleum. The black substance obtained from the distillation of coal is pitch.
Diesel
It is one of the distillation products of crude oil used in diesel or diesel diesel engines. While the boiling of 200-300 ° C during the distillation of crude oil is known, the third main product is diesel. Diesel oil is diesel engine fuel.
Liquid fuel
Fueloil is a dark colored, less fluid petroleum product. Fueloil, which can be used in electricity, heat or steam systems, is preferred in all kinds of industrial factories, facilities and buildings. It is easily pumped, burns and saves.
Gasoline
Crude gasoline up to 150 ° C,
Kerosene up to 150-250 ° C, jet fuel,
Diesel fuel up to 250-350 ° C,
Heavy oils are obtained after 350 ° C.
Chemically, gasoline contains more than 120 hydrocarbons depending on the characteristics of the crude oil. They have a stagnant hydrocarbon structure and require 4 to 12 carbon.
Oil
Kerosene or oil is a product after gasoline in refineries. While it was used alone in the past, it started to be used as heating, cooling, tractor fuel and jet fuel. It is used as jet fuel as kerosene.
LPG
LPG, ie Liquefied Petroleum Gas, is a colorless, odorless, heavier than air and flammable gas obtained during the distillation of crude oil in refineries or by separating the natural gas on petroleum deposits and liquefied under pressure. The composition of LPG used in our country is generally 70% butane and 30% propane. When a liter of LPG gasifies, it normally reaches a gas volume of approximately 250 liters. LPG is not volatile like natural gas, it sinks to the bottom.
Paraffin
Paraffin wax is a colorless, odorless wax type obtained from petroleum. It is a byproduct of oil. The oily paraffin obtained as a by-product in the refining of crude oil is first separated from the paraffin oily parts in the form of frozen pulp by freezing and then cooling it. Paraffin wax with a high melting point is alkanes with 26-30 carbons.
Tar
Tar is a viscous black liquid obtained from organic destructive distillation. Tar is obtained from coal as a byproduct of coke production, but also from petroleum, saps in the trunks of some trees such as cypress and juniper. Tar and pitch are sometimes used interchangeably; however, the pitch is more solid.

KALKANLAR GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNA KAZAN.SAN
ek.san.sit.14.cad.no.08../NİZİP/GA ZİANTEP
GSM..+90532 681 54 23..gsm:+90532 240 79 03
https://www.kalkanlarmakinasanayi.com.tr
kalkanlarkazanvetank@gmail.com kalkanlar.kalkanlar@gmail.comİletişim ismail ismail: 10.000-liter crude oil refinery manufacturing

Telefon: 05326815423

*

*

*


captcha

İlan düzenleme bilgilerini gönder

ÜYE OLMADAN ÜCRETSİZ İLAN VER